Video4 - Qui 'd Puianell
 

Video4
...............

Pasqualoun e la First Lady - Parte 1 -

Pasqualoun e la First Lady - Parte 2 -

Pasqualoun e la First Lady - Parte 3 -

I morooz ed l' Euridice - Parte 1

I morooz ed l' Euridice - Parte 2

I morooz ed l' Euridice - Parte 3